นับตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะวิถีการใช้ชีวิตที่หลายอย่างต้องปรับเข็มทิศกันใหม่ “บ้าน” ก็เช่นเดียวกันที่ในปัจจุบัน บ้านในโครงการใหม่ๆล้วนต้องปรับตัวให้ทันกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เช่นนี้แล้วเราจะมองเห็นได้ว่าการออกแบบบ้านที่ดีนั้นมักจะมีการจัดสัดส่วนห้องทำงานไว้ภายในบ้านเสมอ โดยที่เจ้าของบ้านนั้นไม่จำต้องต่อเติมพื้นที่ห้องเพิ่มขึ้นมาใหม่ เป็นการตอบสนองต่อการทำงานแบบ Work From Home

ข้อดีของห้องทำงานที่มาพร้อมกับโครงสร้างของบ้านแบบไม่ต้องต่อเติม

ช่องทางอื่น ๆ