การเติบโตของเมืองในยุคปัจจุบันนั้น มีความรวดเร็วทั้งในด้านของสภาวะแวดล้อมและสภาวะทางสังคม พื้นที่ทุกตารางเมตรต่างถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนอาจทำให้พื้นที่สีเขียวมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ ในทุกๆปี ส่งผลให้บรรดาเด็กรุ่นเกิดใหม่จำนวนไม่น้อย

บ้านที่มีพื้นที่สีเขียว ช่วยในการเติบโตของเด็กเล็กได้อย่างไร

ช่องทางอื่น ๆ

06/06/2022

บ้านที่มีพื้นที่สีเขียว ช่วยในการเติบโตของเด็กเล็กได้อย่างไร

 

การเติบโตของเมืองในยุคปัจจุบันนั้น มีความรวดเร็วทั้งในด้านของสภาวะแวดล้อมและสภาวะทางสังคม พื้นที่ทุกตารางเมตรต่างถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนอาจทำให้พื้นที่สีเขียวมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ ในทุกๆปี ส่งผลให้บรรดาเด็กรุ่นเกิดใหม่จำนวนไม่น้อย อาจไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างที่ผู้ใหญ่เคยสัมผัสมา ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อศักยภาพทางการเรียนรู้ พฤติกรรมและจิตใจของเด็ก โดยทางองค์การอนามัยโลกนั้นได้ระบุถึงงานวิจัยหลายชิ้นที่ใช้เป็นหลักฐานบ่งชี้ได้ว่า พื้นที่สีเขียวสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาและกระบวนการคิดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของเด็กได้ทุกช่วงวัย

ดั่งเช่นงานวิจัยจากประเทศสเปนที่ได้ค้นพบว่า การที่เด็กเล็กนั้นได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ มีแนวโน้มที่จะมีความจำดีขึ้นราว 5-10% และมีสมาธิดีขึ้น ป้องกันการเกิดอาการสมาธิสั้นอีกด้วยและยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้ติดตามชีวิตเด็กจำนวนมากถึง 900,000 คนในช่วงปี 1985 ถึงปี 2013 พบว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยสภาพแวดล้อมรอบบ้านมีพื้นที่สีเขียวในระดับที่ต่ จะส่งผลในระยะยาวเมื่อเขาเติบโตขึ้นโดยมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตสูงถึง 55% ในขณะเดียวกันงานวิจัยดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยขนาดเล็กที่พบว่าเด็กจะมีความเสี่ยงของอารมณ์ที่ผิดปกติและโรคจิตเภทหากขาดการได้สัมผัสบรรยากาศพื้นที่สีเขียว ซึ่งในกรณีร้ายแรงที่สุดจะส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

การที่เด็กเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่บ้านอยู่ในเขตเมืองและแทบจะไม่มีต้นไม้หรือสนามหญ้า มีเสียงดังจากรถยนต์และความวุ่นวายจากผู้คน สามาถส่งผลต่อสุขภาพของเด็กได้โดยตรง จนสามารถทำให้เด็กเกิดภาวะความเครียดสะสมตั้งแต่ยังเล็กโดยที่เขาไม่รู้ตัว จนเด็กสามารถแสดงออกด้วยความก้าวร้าวทางอารมณ์ สมาธิสั้น ฉุนเฉียวง่าย ทั้งยังส่งผลต่อการนอนหลับของเด็กอีกด้วย การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยสามารถช่วยสร้างความมั่นใจในการพัฒนาทางสังคม อารมณ์และจิตใจที่ดีได้ เช่นนี้แล้ว การที่บ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น ก็ควรที่จะมีพื้นที่สีเขียวให้กับเด็ก ไม่ว่าจะมีพื้นที่เขียวน้อยหรือพื้นที่สีเขียวมากก็ตาม ผลที่ทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพนั้นแทบไม่ต่างกัน นั่นเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขา อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ รู้สึกอยากเคลื่อนไหวขยับร่างกาย โดยมีงานวิจัยยืนยันว่า เมื่อเด็กอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ หรือแม้แต่ได้เห็นต้นไม้ภายในบริเวณบ้านของเขา พื้นที่สีเขียวนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กอยากทำกิจกรรมด้วยตัวเขาเอง ทั้งการสำรวจ การสังเกต การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยและพืชพรรณหลากหลายชนิด ประสาทสัมผัสต่างๆ ตา หู จมูก จะถูกใช้อย่างเต็มที่

พื้นที่สีเขียวที่อยู่ภายในบ้าน จึงมีความสำคัญเป็นตัวช่วยที่ส่งเสริมพื้นฐานของเด็กในด้านต่างๆให้เขาได้เติบโต และมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็ก จะอ่อนโยนไปกับธรรมชาติ ด้านความคิดสร้างสรรค์ก็จะเปิดโลกได้กว้างยิ่งกว่าเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.nirvanadaii.com

#NirvanaDaii #NirvanaHome