การทำงานเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนในแต่ละวันที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการใช้ความสามารถตามที่ตนถนัดเพื่อผลิตผลงานและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ แต่การที่จะได้เนื้องานที่ดี มีคุณภาพสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเพราะออฟฟิศก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ผู้คนจำเป็นต้องเข้ามาใช้ชีวิต

สร้างสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานด้วย Home Office ที่ออกแบบด้วยความเข้าใจ

ช่องทางอื่น ๆ

22/08/2022

การทำงานเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนในแต่ละวันที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการใช้ความสามารถตามที่ตนถนัดเพื่อผลิตผลงานและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ แต่การที่จะได้เนื้องานที่ดี มีคุณภาพสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเพราะออฟฟิศก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ผู้คนจำเป็นต้องเข้ามาใช้ชีวิต ในยุคปัจจุบันนี้เองที่ทำให้ Home Office เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต การตอบโจทย์สุขภาพจิตของพนักงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่สามารถพัฒนาบุคลากรจนส่งผลดีต่อตัวธุรกิจ ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกมักจะให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์กรระดับโลกเหล่านี้มักมองว่าการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี “เป็นเรื่องพื้นฐาน” ที่จะนำพาทั้งองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายหรืออาจเกินเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้

แล้วเช่นนี้ Home Office เข้ามามีบทบาทสำคัญเหล่านี้ได้อย่างไร ? คำตอบคือ บรรยากาศที่ส่งผลบวกต่อสุขภาพจิตเพราะลักษณะของ Home Office ส่วนใหญ่ด้วยการออกแบบมักคำนึงถึงประโยชน์หลักด้วยกันทั้งสองด้าน ทั้งในด้านการอยู่อาศัยเสมือนเป็นบ้านของครอบครัวใหญ่และอีกนัยยังได้มีการออกแบบฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะกับการเป็นออฟฟิศที่ดี ทั้งพื้นที่ส่วนกลางบ้านที่สามารถตบแต่งได้ตามใจ พื้นที่ห้องขนาดใหญ่ลงตัวแต่คงความเงียบเพื่อสร้างสมาธิในการทำงานได้ดี พื้นที่สีเขียวรอบอาคารที่สามารถกลายเป็นทั้งลานพักผ่อนและลานกิจกรรม เหล่านี้คือสิ่งที่เป็นตัวช่วยอย่างดีในการสร้างบรรยากาศให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ คลายความรู้สึกกดดัน อึดอัด ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของพนักงานไปในทางบวกอย่างมากและเป็นจุดแข็งที่ออฟฟิศทั่วไปในอาคารใหญ่หาได้ยากและอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Home Office มีจุดแข็งต่างจากออฟฟิศทั่วไปนั่นคือ การสร้างบรรยากาศของออฟฟิศที่ดีด้วย “แสงสว่าง”

แสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานที่มีความสำคัญ แต่กลับถูกมองข้าม ถ้าแสงสว่างภายในออฟฟิศไม่เพียงพอหรือมีเพียงแสงสีเดียวให้คนทำงานอยู่แบบนั้นทั้งวัน อาจส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าในการทำงานได้ง่าย ปวดตาปวดหัว และทำให้เกิดอาการหงุดหงิด จนท้ายสุดส่งผลให้สุขภาพจิตของคนทำงานแย่ลง ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “แสงไฟและแสงธรรมชาติกับประสิทธิภาพการทำงาน”

โดยในงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า โทนสีต่างๆ มีอิทธิพลแตกต่างกันออกไป แสงสีขาวอมฟ้าช่วยให้พนักงานตื่นตัวเหมาะกับการระดมความคิด (brainstorming) แสงไฟขาวสว่างระดับปานกลาง เหมาะกับห้องประชุมที่ต้องการช่วยให้เรามีสมาธิ ส่วนแสงเหลืองโทนอุ่นโดยเฉพาะแสงแดดช่วงเช้าและเย็นเหมาะกับการผ่อนคลาย เพื่อสร้างสมาธิในการทำงาน นี่คือเรื่องเล็กๆที่ส่งผลใหญ่ในเรื่องของการทำงานและเป็นหนึ่งในคำตอบที่ทำให้ Home Office กลายเป็นสถานที่ที่สร้างสรรค์ผลงานขององค์กรได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.nirvanadaii.com

#NirvanaDaii #NirvanaHome