อุณหภูมิของบ้านกับความสบายของผู้อยู่อาศัย เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล ซึ่งความรู้สึกนี้สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อเดินเข้าถึงตัวบ้าน รวมถึงเลือกอยู่ที่มุมไหนก็สบายตัวในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น บ้านทุกหลังอาจไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนี้ แต่บ้านที่เรารู้สึกแบบนี้ได้ ผู้ออกแบบต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้อาศัยที่ต้องศึกษาตั้งแต่เริ่มวันจนพระอาทิตย์ตกดิน

การออกแบบบ้านตามทิศทางธรรมชาติ ช่วยลดอุณหภูมิบ้าน ลดความร้อนสะสม

ช่องทางอื่น ๆ

02/09/2022

อุณหภูมิของบ้านกับความสบายของผู้อยู่อาศัย เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล ซึ่งความรู้สึกนี้สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อเดินเข้าถึงตัวบ้าน รวมถึงเลือกอยู่ที่มุมไหนก็สบายตัวในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น บ้านทุกหลังอาจไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนี้ แต่บ้านที่เรารู้สึกแบบนี้ได้ ผู้ออกแบบต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้อาศัยที่ต้องศึกษาตั้งแต่เริ่มวันจนพระอาทิตย์ตกดิน อีกทั้งการเข้าใจพื้นที่ในเรื่องทิศทางของธรรมชาติ ที่จะไม่เป็นการสกัดกั้นทั้งทิศทางแสง และความสบายของลมที่จะส่งเข้ามาถึงตัวบ้าน ความเข้าใจของสองสิ่งนี้เมื่อผสานกัน นักออกแบบจึงเริ่มสร้างบ้านเพื่อผลลัพธ์ของการอยู่อาศัยที่ต้องสบายที่สุดในทุกฤดู

บ้านที่ใช่ ในช่วงเวลาต่างๆจึงต้องเป็นบ้านที่หันทิศทางได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทิศเหนือและทิศใต้ถูกใช้เป็นหน้าบ้านเพื่อได้รับลมและแสงแดดที่พอดีตลอดวัน ฟังก์ชันในบ้านก็เช่นกัน ห้องที่ควรได้รับการตกกระทบจากแสงในระดับที่พอเหมาะจึงควรเป็นห้องน้ำ ที่จะช่วยรักษาความชื้นในบริเวณที่ต้องใช้น้ำ และห้องนอนที่จะต้องใช้แสงแดดในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่อาจสะสมบนเตียงนอนได้ และทิศที่ไม่ควรมีแดดส่องถึงในปริมาณมาก อาทิ ห้องครัวที่ปกติก็มีความร้อนจากเตาทำอาหาร แต่ทิศทางของลมนั้นกลับสำคัญกับห้องนี้ เพื่อช่วยกำจัดควันที่เกิดจากการสร้างสรรค์เมนูในทุกวัน ลดการสะสมของกลิ่นที่อาจติดผนัง และช่วยลดอุณหภูมิของความร้อนให้ลดลงจนผู้ทำอาหารรู้สึกสบายตัว

บทบาทและฟังก์ชันของแต่ละมุมในบ้าน จึงถูกใช้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในพื้นที่นั้นๆเพื่อการจัดวางห้องอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามทิศทางของธรรมชาติ ไม่ว่าแสงหรือลมในฤดูไหนส่องกระทบถึงแล้ว ล้วนสร้างความรู้สึกแห่งความสุข และสร้างประโยชน์ในพื้นที่นั้นได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพราะอีกเรื่องที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงให้มาก ในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในบ้านที่อาจสิ้นเปลืองได้ถ้าการออกแบบไม่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ได้อย่างสบาย เพราะหากอยู่แล้วรู้สึกร้อนอบอ้าว เราอาจจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดวัน หรือหากห้องนั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เราอาจต้องเปิดไฟแบบวันชนวันเลยก็ได้

หัวใจของการออกแบบจึงต้องรู้จริงถึงหัวใจของผู้อยู่อาศัย เพราะมากกว่าความสวยงามหรือมุมที่ตอบโจทย์ยุคสมัย ที่สะท้อนรสนิยมผู้อยู่อาศัยได้ ความเข้าใจว่าอะไรคือความสุขของการอยู่บ้าน เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกบ้านหลังใหม่สักหลัง เมื่อผู้สร้างเข้าใจอย่างถ่องแท้ การตื่นนอนทุกเช้าด้วยช่วงเวลาแห่งความสุข เลือกใช้ชีวิตระหว่างวันอย่างมีความหมาย และได้อยู่เคียงข้างกับคนที่รักได้ในทุกวัน เพียงเท่านี้ ก็นับว่าธรรมชาติได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้การอยู่บ้านได้แล้ว อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.nirvanadaii.com

#NirvanaDaii #NirvanaHome