career image
งานประจำ

Sale Executive

ประจำโครงการ

- ต้อนรับและแนะนำลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ 
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการบ้านและบริการลูกค้า
- ปิดการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

***ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน***

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.บุคลิกหน้าตาดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง 

4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

6.มีความคล่องตัวในการเดินทาง

7.ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

8.สามารถพูดภาษาจีน พิจารณาเป็นพิเศษ

9. จบสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม พิจารณาเป็นพิเศษ